Skip to content

Om Oss

Anders Hultin är VD på Hultins EL AB som är det unga företaget med den stora erfarenheten. 2022 firar vi 10 år och har sedan vår start i  oktober 2012 byggt upp ett komplett team. Vår personal har lång erfarenhet inom många arbetsområden vilket säkerställer säkra och energieffektiva installationer. 

Vi utför alla typer av elinstallationer som t.ex. nyinstallationer, rotarbeten, service, hissservice, industriinstallationer och belysningsinstallationer. Vi installerar även solceller och billaddare samt brand-, inbrotts- och passeranläggningar.

Våra kunder är privatpersoner, fastighetsbolag, företag och offentlig sektor. För oss är det lilla uppdraget lika viktigt som det stora. De uppdrag vi tar på oss kan innefatta allt från projektering till färdig anläggning, vi hjälper gärna till med att ta fram förslag på belysningsanläggningar etc.

Om ni vill framtidssäkra en lokal elinstallatör i Lycksele och i Västerbottens inland så är Hultins EL AB det självklara valet!