Skip to content

Solceller

Känslan av att producera egen solel är fantastisk. Men att installera en solcellsanläggning kräver hög grad av specialistkunskap. Allt från inledande undersökning av förutsättningar till sammansättning och installation av anläggningen. Detta är ett arbete som vi kan hjälpa till med.

Kontakta oss för ett förslag.

Rot-avdrag för grön teknik

Installation av solel ges med 15% av kostnaden för arbete och material. Rot-avdrag för batterilagring ges med 50% av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Solceller